In de opleiding tot schematherapeut vormen de basis- en vervolgcursus het cursorische deel van de opleiding.  Beide cursussen hebben een omvang van 25 uur en kunnen op zichzelf of in combinatie worden gegeven. 

 

Tezamen met de supervisie vormen zij de kern van de opleiding tot schematherapaut. Hiernaast zijn het lidmaatschap van een actieve intervisiegroep en voldoende werkervaring belangrijke ijkpunten in de registratie voorwaarden. 

 

Voor vragen kun je mailen via het hiernaast staande formulier .

Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier van de cursus die je gekozen hebt. 

Door inschrijving  verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.