DRAAIBOEK  VERVOLGCURSUS SCHEMATHERAPIE

Algemeen

Docent

Mevr. Marjan Schreurs, Psychotherapeut/GZ-psycholoog, supervisor en leertherapeut VGCt en Register Schematherapie

 

Doelgroep :  hulpververleners die werken met patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of hardnekkige angst- en/of 

                      stemmingsstoornissen

Vereiste vooropleiding : 

 1. BIG-registratie als GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 2. gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 3. de NVO orthopedagoog-generalist en de postmaster orthopedagoog-generalist SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 4. gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
 5. registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen
 6. voorwaarde is dat deelnemers de basiscursus Schematherapie (25 uur) en enige kennis en vaardigheden van cognitieve gedragstherapie. 

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor is dat:

 1. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
 2. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De docent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Literatuur 

Verplichte literatuur

Uit de onderstaande boeken worden een aantal hoofdstukken behandeld

 1. E. Young, J.S. Klosko, M.E. Weishaar : Schemagerichte  therapie,  Handboek voor  therapeuten;  Bohn Stafleu van Lochum,  2019 ( is ongewijzigd t.o.v. uitgave 2005 - deze kan dus ook)
 2. Arntz & G. Jacob : Schematherapie,  een  praktische handleiding; Uitgeverij  Nieuwezijds,  2012
 3. Broersen en M. van Vreeswijk Werkboek kortdurende schematherapie : experiëntiële technieken

  Literatuur in cursusmateriaal/artikelen  wordt door de docent aangeleverd 

  Contacturen en werkuren :

  De cursus omvat 25 contacturen ; deze zijn te verdelen in 25 uur basiscursus en 25 uur vervolgcursus.

  Ter  voorbereiding  ± 100 blz. literatuur per cursusdag en het uitvoeren van praktische opdrachten.

   

  Programma 

  1e bijeenkomst: groepstherapie

  Kortdurende schemagroepstherapie

  •  interventies in groepstherapie, met nadruk op experiëntiële interventies 

  Langdurige groepsleertherapie

  • experiëntiële interventies in groepstherapie

  gebruik van beeldende materialen een rollenspellen in groepstherapie 

   

  2e bijeenkomst: Schematherapie bij cluster B  (BPS en NPS)

  Casusconceptualisatie en behandeling bij BPS en NPS

  • (schema’s/modi, doelen, behandelplan)

  Limited Reparenting bij BPS en NPS

  • interventies en therapeutische houding 
  • leren werken met het modusmodel voor BPS en NPS 
  • stoelentechnieken, imaginaties en cognitieve interventies

   

  3e bijeenkomst : schematherapie en cluster C

   Casusconceptualisatie en modusmodel cluster C

  • (schema’s/modi, doelen, behandelplan)
  • behandelstrategieën vermijdende, afhankelijke en OCD persoonlijkheidsstoornis
  • experiëntiële technieken (imaginaties, meerstoelen en beeldende technieken) 

  4e bijeenkomst :

  Afname toets  : demonstratie voor de cursisten van een experiëntiële schematechniek

  Vrije keuze onderwerp

  (Toets  kent 1 herkansingsmogelijkheid) 

   

  De gehanteerde werkvormen zijn : bestuderen van de literatuur, demonstraties door docent en video en in de (sub)groep zelf oefenen.