vervolgcursus Schematherapie 

Deze vervolgcursus houdt een verdieping in van de theorie en de technieken die zijn behandeld in de basiscursus. De theorie wordt bekend verondersteld, maar de begrippen zoals schema’s, modi, vragenlijsten en casusconceptualisatie worden kort behandeld.

Na het volgen van de Vervolgcursus  Schematherapie heb je leren werken met de schematherapeutische interventies in groepstherapie. Je hebt geleerd hoe je therapeutische houding en interventies af te stemmen op de specifieke patronen van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. 

Werkvormen zijn (interactieve) colleges en presentaties waaronder illustraties van de werkwijze middels video en rollenspel. Er wordt veel geoefend waarbij ook persoonlijke inbreng van de cursusleden, wordt verwacht. Denk aan het persoonlijk  bij rollenspel en oefeningen, plenair en in subgroepen.

Na afronding van de vervolgcursus en 40 uur  supervisie en - indien je voldoet aan de overige voorwaarden - kun je aanmelden voor registratie als senior in het Register van schematherapeuten.

 

In de vervolgcursus komen de volgende onderdelen aan bod : 

  • schemagroepstherapie,  waarin aandacht voor het werken binnen de groep met experiëntiële en op schematherapie afgestemde CGT technieken 
  • verdieping van het werken met de therapeutische relatie afgestemd op de specifieke schema's/modi.
  • verdieping van het werken vanuit het modusmodel en de diverse PS stoornissen (BPS - NPS en cluster C).

 

WERKWIJZE 
Elke bijeenkomst start met een inleiding door de docent. Door middel van live- en videodemonstraties ziet de cursist hoe de interventies moeten worden toegepast. Er wordt tevens veel praktisch geoefend in zowel rollenspelen als plenair als in 2/3-tallen. Docenten én cursisten brengen casuïstiek in. De cursisten werken in de oefeningen tevens met eigen schema’s en modi, zodat de inzichten in de werking van eigen schema’s toenemen t.b.v. de therapeutische werkrelatie. Het huiswerk bestaat uit literatuurstudie en praktische opdrachten. De praktische opdrachten betreffen het oefenen met de in de les geleerde interventies en het voorbereiden van casuïstiek.   

 

Wijze van toetsing

Toets  (4e bijeenkomst)
Elke cursist demonstreert opgedane vaardigheden aan de hand van een rollenspel. Dit kan live getoond worden tijdens de laatste bijeenkomst of ingeleverd bij de docent na de cursus. Ter voorbereiding maakt de cursist een korte casusconceptualisatie van een cliënt waarmee zij/hij de vaardigheid wil oefenen.

 

DOELGROEP 

Hulpverleners die werken met patiënten met persoonlijkheidsstoornissen  en/of chronische AS I problematiek. Deelnemers dienen een geaccrediteerde  basiscursus Schematherapie met positief resultaat hebben afgerond. 

 

Vooropleiding :

Cursisten moet voldoen aan de gestelde vooropleidingseisen voor toelating tot de basiscursus ST.

Een certificaat van een door de VSt geaccrediteerde basiscursus Schematherapie. 

 

ACCREDITATIE voor de cursussen is toegekend of in aanvraag bij

- Vereniging Schematherapie

- VGCt 

- FGzPT

Op verzoek kan accreditatie voor Register Vaktherapeuten worden aangevraagd

 

KOSTEN EN INSCHRIJVING 

De kosten voor de cursus bedraagt €  850,= 

Inschrijving via het inschrijfformulier 

Uitvoering : online 

 

DOCENT :

Marjan Schreurs